NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

Tillämpningsområde

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om kriterier och förfaranden vid mottagning av avfall till deponier, provtagning, mätning, provtagningsmetoder samt bestämmelser om insamling och omhändertagande av deponigas.

De ska tillämpas på avfall som ska deponeras samt på deponier som omfattas av förordningen (2001:512) om deponering av avfall. Föreskrifterna ska inte tillämpas på avfall från prospektering, utvinning, behandling eller lagring av mineralresurser eller avfall från stenbrott, i de fall detta avfall deponeras på den plats där avfallet uppkommit.

Övergångsbestämmelser

Föreskrifterna träder ikraft den 1 januari 2005 avseende 1–20 §§ och 36–45 §§ och i övrigt 16 juli 2005.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2004:10 - Konsolidering

Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (Konsoliderad t.o.m. NFS 2013:1)

‎6‎/‎4‎/‎2017Ladda ner (625,91 KB)
NFS 2013:1 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

‎3‎/‎14‎/‎2013Ladda ner (224,57 KB)
NFS 2012:2 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

‎3‎/‎31‎/‎2012Ladda ner (133,57 KB)
NFS 2010:4 - Ändring

Föreskrift om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

‎5‎/‎31‎/‎2010Ladda ner (160,30 KB)
NFS 2005:9 - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

‎6‎/‎30‎/‎2005Ladda ner (98,57 KB)
NFS 2004:10 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

Ersätter / upphäver
‎12‎/‎31‎/‎2004Ladda ner (169,19 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik