NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Allmänna råd om egenkontroll

  • Innehåller Allmänna råd

Innehåll

Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll innehåller allmänna råd avseende bland annat tillämpningen av miljöbalkens mål vid egenkontroll, dokumentation, kunskapskravet på verksamhetsutövaren, bästa möjliga teknik, ansvar för och utformning av egenkontroll.

Här finns också råd om planering och kontroll av verksamheten, kontroll genom bland annat beräkningar och mätningar, risker och undersökning av risker, undersökning av förekomst av föroreningar, undersökning av miljöpåverkan, ansvarsfördelning, kontroll av utrustning, underrättelse till tillsynsmyndigheten och förteckning av kemiska produkter och biotekniska organismer.

TitelGäller frånFulltext
NFS 2001:2 - Allmänna råd

Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll [till 26 kap. 19 § miljöbalken och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll]

‎1‎/‎15‎/‎2001Ladda ner (125,62 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik