NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Allmänna råd om kylanläggningar och värmepumpar - med ozonnedbrytande köldmedier eller HFC-köldmedier

  • Innehåller Allmänna råd (Upphävd: 2024-01-23)

Innehåll

Dessa allmänna råd innehåller Naturvårdsverkets Allmänna råd till köldmediekungörelsen och ersätter AR 1988:5. De allmänna råden innehåller dels en genomgång av miljöproblemen förknippade med användning av ozonnedbrytande och klimatpåverkande ämnen, dels kommentarer till de olika paragraferna i kungörelsen.

Allmänna rådet vänder sig till alla som är berörda av föreskrifterna, såväl tillverkare, installatörer och serviceföretag som anläggningsägare och tillsynsmyndigheter.

TitelGäller frånFulltext
‎1‎/‎23‎/‎2024
AR 97:2 - Allmänna råd

Kylanläggningar och värmepumpar - med ozonnedbrytande köldmedier eller HFC-köldmedier. Köldmediekungörelsen med kommentarer

‎1‎/‎31‎/‎1997Ladda ner (387,74 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik