NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Allmänna råd om orientering och andra friluftsarrangemang

  • Innehåller Allmänna råd (Upphävd: 2022-03-13)

Innehåll

De här allmänna råden är avsedda som vägledning för organisationer som arbetar med organiserat friluftsliv. De är främst avsedda för orienteringsverksamheten (inklusive skidorientering) men gäller även för andra organisationer som bedriver friluftsverksamhet i organiserad form.

Exempel på sådana aktiviteter som omfattas av de Allmänna Råden är terränglöpning, motionslopp, kanottävlingar, motorbåtstävlingar, fältritter, terrängcykling, draghundstävlingar, kanotsafaris, naturstigar, jaktstigar och fältskjutningar. Aktiviteter som regleras genom speciallagstiftning, exempelvis av terrängkörningslagen, berörs inte av de Allmänna Råden.

Ersätter publikationen Orientering och annat friluftsliv, som gavs ut av Statens naturvårdsverk i oktober 1984.

TitelGäller frånFulltext
‎3‎/‎13‎/‎2022
AR 96:4 - Allmänna råd

Naturvårdsverkets allmänna råd om orientering och andra friluftsarrangemang

‎10‎/‎14‎/‎1996Ladda ner (287,28 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik