Ämnesområde

Allemansrätten

Man i hängmatta i skogen

Allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i naturen, oavsett förutsättningar.

I förlängningen bidrar allemansrätten därför till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa. 

Men, allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter. Vi som använder allemansrätten och vistas i naturen behöver också ta hänsyn; till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

Här hittar du information om allt detta; om de möjligheter allemansrätten ger oss och om vilka hänsyn vi måste ta och tänka på. Informationen finns på lätt svenska, olika språk och teckenspråk.

Det här gäller

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Allemansrätten fungerar om alla tar ansvar för att bedöma vad som är lämpligt just här och nu, genom att läsa landskapet och bedöma situationen. Olika aktiviteter, platser och tidpunkter avgör vad du kan göra eller inte. Tillsammans är det vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvana med omtanke. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

 

Allemansrätt – en förutsättning för friluftslivet

Tack vare allemansrätten kan du röra dig nästan överallt i naturen, så länge du inte stör eller förstör. Detta innebär att det finns gott om möjligheter till friluftsliv i Sverige.

Allemansrätten och friluftslivet
Kvinna plockar lingon

Informera om allemansrätten

Allemansrätten på många språk

Här finns broschyrer och foldrar om allemansrätten på många språk.

Se informationsmaterialet här
Youtube video

Inte störa, inte förstöra

Tack vare allemansrätten har alla tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter.

Youtube video

Bidrag

Publikationer

    Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.