NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om Djurö nationalpark

  • (Upphävd: 2014-12-31)

Tillämpningsområde

Föreskrifterna reglerar vilka åtgärder som är tillåtna resp förbjudna i nationalparken samt vad som gäller för allmänheten som vistas parken.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎12‎/‎31‎/‎2014
SNFS 1991:8 - Grundföreskrift

Kungörelse med föreskrifter om Djurö nationalpark

‎11‎/‎3‎/‎1991Ladda ner (80,81 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik