NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om Sånfjällets nationalpark

Tillämpningsområde

Föreskrifterna reglerar vilka åtgärder som är tillåtna respektive förbjudna i nationalparken samt vad som gäller för allmänheten som vistas parken.

När de nya föreskrifterna beslutades i juni 2014 togs av misstag förbudet mot ridning i nationalparken bort. Detta förbud är nu åter infört i ändringen (NFS 2014:28).

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
SNFS 1987:13 - Konsolidering

Kungörelse med föreskrifter om Sånfjällets nationalpark

‎11‎/‎14‎/‎2018Ladda ner (516,03 KB)
NFS 2014:28 - Ändring

Föreskrifter om ändring i kungörelse (SNFS 1987:13) med föreskrifter om Sånfjällets nationalpark

‎12‎/‎31‎/‎2014Ladda ner (126,48 KB)
NFS 2014:6 - Ändring

Föreskrifter om ändring i kungörelse (SNFS 1987:13) med föreskrifter om Sånfjällets nationalpark

‎12‎/‎31‎/‎2014Ladda ner (257,97 KB)
SNFS 1989:11 - Ändring

Kungörelse om ändring i kungörelsen (SNFS 1987:13) med föreskrifter om Sånfjällets nationalpark

‎8‎/‎5‎/‎1989Ladda ner (69,90 KB)
SNFS 1987:13 - Grundföreskrift

Kungörelse med föreskrifter om Sånfjällets nationalpark

‎12‎/‎31‎/‎1987

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik