NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om Pieljekaise nationalpark

Tillämpningsområde

Föreskrifterna talar om vad som är förbjudet respektive tillåtet i nationalparken.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
SNFS 1987:12 - Konsolidering

Kungörelse med föreskrifter om Pieljekaise nationalpark

‎11‎/‎14‎/‎2018Ladda ner (494,67 KB)
NFS 2014:14 - Ändring

Föreskrifter om ändring i kungörelse (SNFS 1987:12) med föreskrifter om Pieljekaise nationalpark

‎12‎/‎31‎/‎2014Ladda ner (208,57 KB)
SNFS 1987:12 - Grundföreskrift

Kungörelse med föreskrifter om Pieljekaise nationalpark

‎12‎/‎31‎/‎1987Ladda ner (28,79 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik