Säl

Här finns Naturvårdsverkets beslut om jakt på säl. Skyddsjakt kan beviljas för samtliga förekommande sälarter. För gråsäl kan även beslut om licensjakt fattas.

Licensjakt på gråsäl

Beslut om licensjakt efter gråsäl för 2021 (pdf 154 kB)

Tilldelning av antal, inrapporterade fällda sälar samt hur många provtagningar som ska göras och har lämnats in under olika perioder,

Gråsäl

Skyddsjakt på knubbsäl

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl för 2021 och början på 2022 (pdf 171 kB)

Tilldelning av antal, inrapporterade fällda sälar samt hur många provtagningar som ska göras och har lämnats in under olika perioder,

Knubbsäl

Skyddsjakt på vikare

Beslut om skyddsjakt efter vikare för 2021 och början på 2022 (pdf 156 kB)

Tilldelning av antal, inrapporterade fällda sälar samt hur många provtagningar som ska göras och har lämnats in under olika perioder,

Vikare

Beslut om ersättning för prover från sälar