Beslut om jakt på säl

Här finns Naturvårdsverkets beslut om jakt på säl. Skyddsjakt kan beviljas för samtliga förekommande sälarter. För gråsäl och knubbsäl kan även beslut om licensjakt fattas.

Tilldelning av antal, inrapporterade fällda sälar samt hur många provtagningar som ska göras och har lämnats in under olika perioder kan du se nedan.

Licensjakt på gråsäl

Licensjakt på knubbsäl

Skyddsjakt på vikare

Beslut om ersättning för prover från sälar