Beslut om jakt på säl

Granskad: ‎den ‎11‎ ‎april‎ ‎2024

Här finns Naturvårdsverkets beslut om jakt på gråsäl för 2024 och början av 2025, samt information om tidigare tillåten jakt efter knubbsäl och vikare.

Tilldelning av antal, inrapporterade fällda sälar samt hur många provtagningar som ska göras och har lämnats in under olika perioder kan du se nedan.

Licensjakt på gråsäl

Jakt på knubbsäl

Jakt på vikare

Beslut om ersättning för prover från sälar