Beslut om jakt på säl

Här finns Naturvårdsverkets beslut om jakt på säl. Skyddsjakt kan beviljas för samtliga förekommande sälarter. För gråsäl och knubbsäl kan även beslut om licensjakt fattas.

Licensjakt på gråsäl

Beslut om licensjakt efter gråsäl för 2022-2023 (pdf 622 kB)

Tilldelning av antal, inrapporterade fällda sälar samt hur många provtagningar som ska göras och har lämnats in under olika perioder:

Gråsäl

Licensjakt på knubbsäl

Beslut om licensjakt efter knubbsäl för 2022-2023 (pdf 677 kB)

Tilldelning av antal, inrapporterade fällda sälar samt hur många provtagningar som ska göras och har lämnats in under olika perioder:

Knubbsäl

Skyddsjakt på vikare

Beslut om skyddsjakt efter vikare för 2022-2023 (pdf 678 kB)

Tilldelning av antal, inrapporterade fällda sälar samt hur många provtagningar som ska göras och har lämnats in under olika perioder:

Vikare

Beslut om ersättning för prover från sälar