Beslut om skydds- och licensjakt på gråsäl

Beslutad tilldelning av antalet gråsälar, inrapporterade fällda samt hur många provtagningar som ska göras och hur många provtagningar som rapporterats.

Samtliga villkor som gäller vid jakten som exempelvis undantagna områden, provtagning, jakt från båt och rapporteringskrav med mera framgår av beslut om skyddsjakt efter gråsäl. 

Licensjakten får bedrivas under följande perioder:

  • 20 april till 20 maj 2022.
  • 6 juni 2022 till och med den 15 januari 2023.

Antal rapporterade fällda gråsälar 2022–2023

Totalt får 2 000 gråsälar fällas i en gemensam kvot för de län där licensjakten får bedrivas. 

Uppdaterad: 2022-08-16 kl. 10.10

Län Rapporterats fällda
Norrbotten 3
Västerbotten 11
Västernorrland 26
Gävleborg 32
Uppsala 39
Stockholm 71
Södermanland 64
Östergötland 51
Kalmar 31
Gotland 20
Blekinge 17
Skåne 7
Totalt av 2 000 372

Provtagning gråsäl, från och med den 1 september

Provtagning gråsäl, från och med den 1 september Totalt ska provtagning göras på 100 gråsälar fördelat enligt nedan.

Uppdaterad: 2022-04-20 

Område Beslut antal Rapporterade provtagningar
Norrbottens län - Uppsala län 50  
Stockholms län - Östergötlands län 25  
Kalmar län - Skåne län 25  
Totalt 100  

Provtagning för dietanalys

I länen Kalmar, Gotland, Blekinge och Skåne kan kontakt tas med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för information kring provtagning för dietanalys. Denna provtagning är kopplad till utveckling av en ekologisk analysmodell för centrala Östersjön. Ersättning kan ges för denna frivilliga provtagning.

Kontaktuppgifter till SLU

Karl Lundström. Tel: 010 - 478 41 38, karl.lundstrom@slu.se

Jägare kan söka bidrag hos länsstyrelsen för hanteringskostnader av gråsälar som skjutits med stöd av beslut från Naturvårdsverket avseende skyddsjakt och licensjakt. Ersättningen utgår endast för sälar som destruerats vid godkänd anläggning.