Beslut om licensjakt på gråsäl

Beslutad tilldelning av antalet gråsälar, inrapporterade fällda samt hur många provtagningar som ska göras och hur många provtagningar som rapporterats.

Licensjakt på gråsäl

Licensjakt på gråsäl pågår mellan den 20 april och den 31 december 2021. Samtliga villkor som gäller vid jakten som exempelvis undantagna områden, provtagning, jakt från båt och rapporteringskrav med mera framgår av beslut om licensjakt efter gråsäl.

Nedan finns utfallet gällande antalet fällda och provtagna sälar.

Antal rapporterade fällda gråsälar

Totalt får 2 000 gråsälar fällas i en gemensam kvot för de län där licensjakten får bedrivas.

Uppdaterad: 2021-11-29 kl. 13:30

Län Rapporterats fällda
Norrbotten 10
Västerbotten 33
Västernorrland 102
Gävleborg 120
Uppsala 75
Stockholm 216
Södermanland 95
Östergötland 58
Kalmar 66
Gotland 40
Blekinge 49
Skåne 15
Totalt av 2 000 879

Provtagning gråsäl, från och med den 1 september

Totalt ska provtagning göras på 100 gråsälar fördelat enligt nedan.

Uppdaterad: 2021-11-15 kl. 11.35

Område Beslut antal Rapporterade provtagningar
Norrbottens län - Uppsala län 50 Beslutat antal inrapporterat – provtagning avslutad
Stockholms län - Östergötlands län 25 Beslutat antal inrapporterat – provtagning avslutad
Kalmar län - Skåne län 25 Beslutat antal inrapporterat – provtagning avslutad
Totalt 100 100

 

Provtagning för dietanalys

I länen Kalmar, Gotland, Blekinge och Skåne kan kontakt tas med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för information kring provtagning för dietanalys. Denna provtagning är kopplad till utveckling av en ekologisk analysmodell för centrala Östersjön. Ersättning kan ges för denna frivilliga provtagning.

Kontaktuppgifter till SLU

Karl Lundström. Tel: 010 - 478 41 38, karl.lundstrom@slu.se

Jägare kan söka bidrag hos länsstyrelsen för hanteringskostnader av gråsälar som skjutits med stöd av beslut från Naturvårdsverket avseende skyddsjakt och licensjakt. Ersättningen utgår endast för sälar som destruerats vid godkänd anläggning.