Beslut om skyddsjakt på vikare

Beslutad tilldelning av antalet vikare, inrapporterade fällda samt hur många provtagningar som ska göras och hur många provtagningar som rapporterats.

Skyddsjakt på vikare

Skyddsjakt på vikare pågår mellan den 1 maj 2022 och den 15 januari 2023.

Samtliga villkor som gäller vid jakten som exempelvis undantagna områden, provtagning, jakt från båt och rapporteringskrav med mera framgår av beslut om skyddsjakt efter vikare.

Nedan finns utfallet gällande antalet fällda och provtagna sälar.

Uppdaterad: 2022-08-09 kl. 15:01

Län Totalt antal som får fällas Rapporterats fällda
Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län 420 42

Provtagning vikare, 2 maj–31 juli 2022

Provtagning vikare, 2 maj–31 juli 2022

Lilla provtagningen, se beslut om skyddsjakt för provtagningskrav.

Uppdaterad: 2022-06-14 kl. 09:45 

Område Beslut antal Rapporterade provtagningar
Norrbottens,  Västerbottens och Västernorrlands län 25 honor över 100 cm 24

Provtagning vikare, 1 sep 2022–15 jan 2023

Stora provtagningen, se beslut om skyddsjakt för provtagningskrav.

Uppdaterad: 2022-05-03 kl. 12:54

Område Beslut antal Rapporterade provtagningar
Norrbottens,  Västerbottens län och Västernorrlands län 30