Jakt på knubbsäl

Granskad: ‎den ‎28‎ ‎juni‎ ‎2024

Här finns information om jakt på knubbsäl, både vad som gäller framåt i tid och hur den skyddsjakt som bedrevs under 2023 och i början av 2024 föll ut.

Naturvårdsverket har inte på myndighetens eget initiativ fattat något beslut om jakt efter knubbsäl efter den 19 april 2024. Den som riskerar att drabbas av skada orsakad av knubbsäl kan däremot söka tillstånd om skyddsjakt hos Naturvårdsverket.

Se mer information om hur du söker på vår sida:

Jakt på säl

Nedan hittar du information om antalet provtagningar som ska göras i samband med enskilda beslut om jakt under 2024 och början av 2025.

Provtagning knubbsäl, 2 oktober 2024–19 april 2025

Totalt ska provtagning först göras på 30 knubbsälar fördelat enligt nedan.

Län Antal Rapporterade provtagningar
Västra Götaland 10  
Hallands och Skåne 10  
Skåne län 10  
Totalt 20  

Provtagning knubbsälshonor, 2 oktober 2024–19 april 2025

Provtagningen på knubbsälshonor påbörjas efter det att 10 sälar i respektive område provtagits enligt ovan. Längden på knubbsälshonorna ska vara 130 cm eller mer.

Län Antal Rapporterade provtagningar
Västra Götaland 10  
Hallands och Skåne 10  
Totalt 20  

Licensjakt på knubbsäl 2023 och början av 2024

Totalt fick 630 knubbsälar fällas 2023–2024 fördelat enligt nedan.

Län Totalt antal som fick fällas Rapports fällda
Västra Götaland 400 178
Halland 200 107
Skåne 30  
Totalt 630 285