Beslut om skyddsjakt på knubbsäl

Beslutad tilldelning av antalet knubbsälar, inrapporterade fällda samt hur många provtagningar som ska göras och hur många provtagningar som rapporterats.

Skyddsjakt på knubbsäl

Skyddsjakt på knubbsäl pågår mellan den 20 april 2021 till och med den 20 maj 2021 och mellan den 16 juli 2021 till och med den 19 april 2022. 

Samtliga villkor som gäller vid jakten som exempelvis undantagna områden, provtagning, jakt från båt och rapporteringskrav med mera framgår av beslut om skyddsjakt på knubbsäl.

Nedan finns utfallet gällande antalet skjutna och provtagna sälar.

Rapporterat fällda

Totalt får 900 knubbsälar fällas fördelat enligt nedan. 

Uppdaterad: 2021-11-29 kl. 08:36

Län Totalt antal som får fällas Rapporterats fällda
Västra Götaland 560 85
Halland 200 35
Skåne 140 0
Totalt 900 120

Provtagning knubbsäl, 1 okt 2021 – 31 jan 2022

Totalt ska provtagning först göras på 30 knubbsälar fördelat enligt nedan.

Uppdaterad: 2021-10-19 kl. 08:45

Område Beslut antal Rapporterade provtagningar
Västra Götaland 10 Beslutat antal inrapporterat, provtagning avslutad
Hallands län 10 3
Skåne län 10 0
Totalt 30 13

Provtagning knubbsälshonor, 1 oktober 2021 – 19 april 2022

Provtagningen på knubbsälshonor påbörjas efter det att 10 sälar i respektive område provtagits enligt ovan. Längden på knubbsälshonorna ska vara 130 cm eller mer.

Uppdaterad: 2021-11-15 kl. 10.40

Område Beslut antal Rapporterade provtagningar
Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län 20 4
Totalt 20 4