Beslut om skydds- och licensjakt på knubbsäl

Beslutad tilldelning av antalet knubbsälar, inrapporterade fällda samt hur många provtagningar som ska göras och hur många provtagningar som rapporterats.

Licensjakt på knubbsäl 

Licensjakten får bedrivas följande perioder:

  • den 20 april 2022 till och med den 20 maj 2022
  • den 1 september 2022 till och med den 19 april 2023

Samtliga villkor som gäller vid jakten som exempelvis undantagna områden, provtagning, jakt från båt och rapporteringskrav med mera framgår av beslut om licensjakt på knubbsäl.

Rapportera in fälld säl

Nedan finns utfallet gällande antalet skjutna och provtagna sälar.

Rapporterat fällda

Totalt får 730 knubbsälar fällas fördelat enligt nedan. 

Uppdaterad: 2022-12-05 kl. 10:50

Län Totalt antal som får fällas Rapporterats fällda
Västra Götaland 500 54
Halland 200 39
Skåne 30 15
Totalt 730 108

 

Provtagning knubbsäl, 3 oktober 2022–19 april 2023

Totalt ska provtagning först göras på 30 knubbsälar fördelat enligt nedan.

Uppdaterad: 2022-11-15 kl. 08:57

Område Beslut antal Rapporterade provtagningar
Västra Götaland 10 11
Hallands län 10 8
Skåne län 10 5
Totalt 30 24

 

Provtagning knubbsälshonor, 3 oktober 2022–19 april 2023

Provtagningen på knubbsälshonor påbörjas efter det att 10 sälar i respektive område provtagits enligt ovan. Längden på knubbsälshonorna ska vara 130 cm eller mer.

Uppdaterad:  -

Område Beslut antal Rapporterade provtagningar
Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län 20 0
Totalt 20 0