Rapportera jakt på säl

Granskad: ‎den ‎13‎ ‎september‎ ‎2023

Här hittar du ett formulär för att rapportera fälld och påskjuten* säl till Naturvårdsverket.

*Med påskjutning avses att skott har avlossats mot djuret med avsikt att fälla denna och det inte kan uteslutas att djuret är träffat.

Jägare kan söka bidrag hos länsstyrelsen för hanteringskostnader av gråsälar som skjutits med stöd av beslut från Naturvårdsverket avseende skyddsjakt och licensjakt. Ersättningen utgår endast för sälar som destruerats vid godkänd anläggning.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Typ av säl*
Ange datum då sälen fällts. Uppge även diarienummer om du har tillstånd att bedriva jakt efter knubbsäl eller vikare. Om du fällt en gråsäl, ange endast datum.
wgs84, skrivs företrädesvis med komprimerade grader med decimaler
Från båt*
Jaktmedel*
KönBesvaras endast om sälen är bärgad (eller det i övrigt är möjligt att avgöra).
Besvaras endast om sälen är bärgad (eller det i övrigt är möjligt att avgöra).
Besvaras endast om sälen är bärgad (eller det i övrigt är möjligt att avgöra).
Har skott avlossats mot säl?*
Är sälen konstaterat fälld?*
Bärgad*
Säl har provtagits och provet har, eller kommer inom kort, skickats till Naturhistoriska RiksmuseetBesvaras endast om sälen är bärgad.