Om utsläppshandel

EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, är ett styrmedel för att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser. Systemet bygger på EU-gemensamma regler och omfattar alla medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein.

EU:s utsläppshandel inleddes år 2005. Sedan starten har systemet steg för steg utvidgats och gäller nu fler branscher.

Idag ingår cirka 13 000 europeiska anläggningar i systemet, varav cirka 750 finns i Sverige. Många anläggningar finns inom energiintensiv industri och energiproduktion. Från år 2012 ingår även de flygoperatörer som flyger i EU.

EU-ETS

Vad är utsläppshandel?

Fredrik Hannerz berättar om utsläppshandel och hur systemet fungerar.

Youtube video
EU-ETS

Så minskar utsläppen via utsläppshandel

Pär Ängerheim berättar om hur utsläppshandel hjälper oss minska utsläppen och klara klimatmålen.

Youtube video