Ämnesområde

Utsläppshandel – EU ETS

Vy över Sundsvall

Systemet för handel med utsläppsrätter omfattar cirka 750 svenska anläggningar inom industri och energiproduktion. Totalt berörs cirka 13 000 anläggningar i hela EU. Det motsvarar cirka 45 procent av de totala utsläppen av växthusgaser inom unionen.

Målet med utsläppshandelssystem är att sänka utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS, är ett avgörande styrmedel för att EU ska nå de egna klimatmålen och internationella åtaganden inom Parisavtalet.

EnergimyndighetenNaturvårdsverket

Stöd i arbetet

EU ETS

Aktuellt om utsläppshandel

De senaste nyheterna om vad som händer inom utsläppshandelssystemet.

Aktuellt
Ringar på vatten

E-tjänster

Här hittar du alla e-tjänster för utsläppshandel.

E-tjänster för utsläppshandel

Så fungerar utsläppshandel

Läs mer om utsläppshandel
EU ETS

Dokumentation

Har du missat en informationsdag eller ett webbinarium? Här hittar du presentationer och filmer.

Dokumentation från informationsdagar
En person antecknar på ett möte

Viktiga datum

18 november 2021

Årlig informationsdag för verksamhetsutövare inom EU ETS.

9 december 2021

Frågestund om Övervakningsplaner och EU ETS Reporting Tool inom EU ETS.

15 januari 2022 

Sista dag att anmäla nedläggning för anläggningar som ansökt om tilldelning.

31 mars 2022

  • Sista dag att lämna verifierad utsläppsrapport i EU ETS Reporting tool.
  • Sista dag att lämna verifierad verksamhetsnivårapport i Naturvårdsverkets e-tjänst.
  • Sista dag att notera årsutsläppet i Unionsregistret.

30 april 2022

Sista dag att överlämna utsläppsrätter motsvarande årsutsläppet 2020 i Unionsregistret.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket

Energimyndigheten administrerar den svenska delen av Unionsregistret. Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet, fattar beslut om tilldelning av utsläppsrätter, är tillsynsmyndighet och ansvarar för uppföljning av företagens årliga rapportering av utsläpp av växthusgaser.

Kontakta oss

Naturvårdsverket

EUETS@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 00 (växeln)

Energimyndigheten

utslappshandel@energimyndigheten.se

Telefon: 016-544 23 00 (telefontider: måndag–torsdag, kl. 9–11 samt 13–15)

SWEDAC

Telefon: 0771-99 09 00 (växeln)