Ämnesområde

Utsläppshandel

Moln som bilder ordet CO2
Granskad: ‎den ‎27‎ ‎juni‎ ‎2024

EU:s system för utsläppshandel är ett styrmedel för att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser. I utsläppshandeln ingår delarna EU ETS (ETS 1), ETS 2 samt CBAM.

EU ETS (ETS 1) reglerar handel med utsläppsrätter för koldioxidutsläpp från tillverkande industrier och anläggningar som producerar el och värme samt flygoperatörer och rederier.

ETS 2 reglerar handel med utsläppsrätter för koldioxidutsläpp från förbränning av bränslen från vägtransporter, bostäder och kommersiella eller offentliga lokaler. Det omfattar även delar av energi-, tillverknings- och byggindustrin som inte redan täcks av EU ETS. 

CBAM innebär att importörer som tar in vissa varor till EU från andra länder måste, från och med den 1 januari 2026, ange och köpa certifikat för de utsläpp av växthusgaser som är förknippade med varorna. 

Vägledning inom området

Aktuellt om EU ETS (ETS 1)

Ta del av det senaste som händer inom området EU ETS (ETS 1).

För allmänheten

Om utsläppshandel

Vad är utsläppshandel? Vilka deltar och hur fördelas utsläppsrätter? Här får du veta mer om hur systemet för utsläppshandel fungerar.

Om utsläppshandel
Vy över Sundsvall

Samverkan mellan myndigheter

Naturvårdsverket samverkar med Energimyndigheten om EU ETS och ETS 2 samt med Tullverket om CBAM. Läs mer på deras respektive webbplatser.