För dig som arbetar med skyddad natur

Här finns information och vägledningar till stöd för dig som arbetar med att bilda eller förvalta skyddade områden men även för dig som arbetar med tillståndsprövning.

Vägledningarna riktar sig i första hand till länsstyrelserna och kommunerna men vänder sig även till andra myndigheter och naturvårdsstiftelser samt andra aktörer som arbetar med skyddad natur, som Skogsstyrelsen, privata markägare med flera.

Lägesrapport för skyddad natur

Aktuell information varannan månad till dig som arbetar med skyddad natur. Innehållet utgår från Naturvårdsverkets uppdrag och roll.

Prenumerera på lägesrapporten

Naturvårdsverkets vägledningar

Naturvårdsverket vägleder och ger stöd i arbetet för dig som arbetar med att bilda eller förvalta skyddade områden men även till dig som arbetar med tillståndsprövning. 

Bilda skyddade områden

  Generellt om förvaltning av skyddade områden

   Friluftsliv och tillgänglighet

    Förvaltning av nationalparker

    Fastighetsförvaltning

     Uppföljning i skyddade områden

     Pröva för tillstånd och dispenser i skyddad natur

      Kunskapsunderlag

      Här finns ett urval av sammanställningar, kartläggningar och rapporter som kan vara intressanta för dig som arbetar med skyddad natur.

      Kontaktpersoner

      Har du som arbetar med skyddad natur frågor eller idéer som du vill ta upp med oss på Naturvårdsverket? Här finns kontaktpersoner för bildande och förvaltning av skyddade områden.

      Se kontaktpersonerna här
      Stigar

      Friluftslivet under coronapandemin

      Naturvårdsverket har samlat exempel från länsstyrelser, kommuner, besöksnäringen och friluftsorganisationer som på olika sätt informerat om besök i naturen och gjort insatser för att minska smittspridningen under coronapandemin. Här finns en sammanställning av tips och råd.

      Se tips och exempel i vägledningen här
      Välkommen att använda

      Kartverktyget Skyddad natur

      Kartan är ett stöd för alla som arbetar med naturvårdsfrågor eller planering av mark och vatten i Sverige. Även du som är friluftsintresserad kan ha glädje av kartan.

      Kartverktyget Skyddad natur
      Kompass på karta

      Varför är det viktigt att skydda natur?

      Att skydda natur är en viktig del av Sveriges miljöarbete. Det bidrar till att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden och främja friluftsliv.

      Samverkansyta hos Länsstyrelsen

      Länsstyrelsernas nationella samarbetsyta för bildande och förvaltning av skyddade områden

      Besök samverkansytan här (inlogg krävs)
      Rosa små Linnea-blommor

      Publikationer

      Här finner du samtliga aktuella publikationer från Naturvårdsverket om skyddad natur.

      Hitta andra vägledningar och kunskapsunderlag

      Vägledningar om Invasiva främmande arter | Naturvårdsverket

      En checklista för förvaltare och andra som utvecklar kommunikation och naturvägledning i nationalparker

      Checklista för världsledande pedagogik (pdf, 4,1 MB)