Ämnesområde

Pollinering

Blomfluga på prästkrage

Vi behöver vilda pollinatörer för vår livsmedelsförsörjning och för biologisk mångfald. Idag är våra pollinatörer hotade i landskapet och behöver därför vår hjälp.

De flesta växter tar hjälp av pollinatörer för sin pollenöverföring. I Sverige är det främst insekter som är pollinatörer, exempelvis vildbin och andra steklar, dag- och nattfjärilar, blomflugor, andra flugor och skalbaggar. De flesta lever vilt i naturen, så kallade vilda pollinatörer. 

Studier har visat att pollinerande insekter har minskat både i antal och i antal arter globalt och i Sverige. Färre blomrika miljöer, ökad användning av växtskyddsmedel, klimatförändringar med mera är några av de hot som drabbar de vilda pollinatörerna.

Naturvårdsverket har uppdraget att samordna och vägleda de myndigheter som har verksamheter som på olika sätt påverkar förutsättningarna för vilda pollinatörer. 

Vilda pollinatörer och pollinering

Film | Alla kan göra något

Hjälp oss hjälpa de vilda pollinatörerna

De vilda pollinatörerna behöver mer blommor och boplatser.

Youtube video

Hur kan vi hjälpa vilda pollinatörer?

För att motverka den negativa trenden behöver alla i samhället hjälpa till att göra insatser som gynnar vilda pollinatörer.

Prioriterade satsningar

Insatser för att hjälpa våra vilda pollinatörer görs på flera sätt och av flera aktörer i samhället. Mellan 2020–2022 har Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag, för att samordna och vägleda myndigheter som har verksamheter som på olika sätt påverkar förutsättningarna för vilda pollinatörer.

Aktuellt

"Alla insatser för vilda pollinatörer behövs och alla kan göra något"

Informationsmaterial om pollinering

Här har vi samlat befintligt informationsmaterial om pollinering och vilda pollinatörer; presentationer, filmer, illustrationer bland annat. Vi fyller på sidorna så fort nytt material tas fram.  

Vill du få nyhetsbrevet om infrastruktur och ekosystemtjänster?

Här kan du prenumerera på nyheter om grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Du får tips om aktiviteter, material, lärande exempel och forskning.

Besök vår nyhetsbrevsida och välj "Insatser för grön infrastruktur"