Hur kan jag minska min klimatpåverkan?

Granskad: ‎den ‎2‎ ‎april‎ ‎2024

Genom att resa mindre med flyg, förändra dina matvanor och köpa begagnat kan du minska din klimatpåverkan med flera ton per år.

Vad du som privatperson gör är en viktig faktor för att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Om du känner att just dina val inte påverkar tillräckligt mycket och känns oviktiga, tänk om.  

Vår klimatpåverkan i Sverige är avsevärt högre än det globala genomsnittet. Klimatpåverkan i Sverige är idag i snitt åtta ton koldioxidekvivalenter per person och år. Parisavtalets mål är att hålla den globala medeltemperaturökningen långt under två grader och sträva mot att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. För att klara 1,5 gradersmålet behöver de genomsnittliga globala utsläppen vara högst ett ton per person år 2050.

Ansvaret för att minska utsläppen ligger inte endast på konsumenten utan delas även med den offentliga sektorn och näringslivet. De utsläpp som inte kopplar till hushållens konsumtion är svårare att påverka själv som till exempel utsläpp från byggande av infrastruktur eller konsumtion inom den offentliga sektorn.

Vad kan jag göra för klimatet?

Illustration av en person och cirklar som visar mat, kläder, resor, boende och sparande

Våra resvanor har störst klimatpåverkan

Flygresor är för många den största källan till utsläpp. Till exempel släpper en tur-och-retur-resa till södra Spanien i genomsnitt ut motsvarande cirka ett ton koldioxidekvivalenter per resenär.

Du kan minska din klimatpåverkan från flygresor genom att

  • resa mindre med flyg
  • välja ett närmare resmål 
  • välja den resa som har minst möjliga mellanlandningar.

Flygutsläppskalkylator (icao.int)

Att välja tåget eller resa kollektivt är alltid bättre jämfört med en bensin-eller dieseldriven bil. Ska du åka med bil så är det bättre att samåka, välja en elbil eller en bensinsnål bil. En medelstor bil släpper ut i snitt nästan två kg växthusgaser per mil. Om en familj reser ungefär 2 000 mil per år motsvarar det fyra ton per år.

Du kan beräkna dina utsläpp av växthusgaser och jämföra dem med andra transportslag i beräkningsverktyget nedan.

Ladda ner en Schablonmall för beräkning av koldioxidutsläpp

Vad vi äter spelar stor roll för klimatet

Att minska vår konsumtion av vissa livsmedel såsom rött kött har stor betydelse för att få ner våra utsläpp. I dag orsakar enbart konsumtionen av kött cirka 0,9 ton utsläpp per person och år i genomsnitt i Sverige. 

diagram-klimat-livsmedel.png

Exakt hur mycket som är hållbart att äta för att klara klimatmålen är svårt att säga. Det enkla svaret är att vi behöver äta mindre rött kött och ost. (Rött kött från vilda djur har inte samma klimatpåverkande effekt.) Att minska konsumtionen av rött kött är en effektiv åtgärd för att minska vår klimatpåverkan och speciellt viktig då det är svårt att minska utsläppen från produktionen.

Hur vi väljer att bo påverkar klimatet

Att välja att bo på en mindre yta och att byta till en mer klimatsmart uppvärmning kan ha stor betydelse beroende på hur ditt nuvarande boende ser ut.

Du kan minska din energianvändning genom att

  • sänka inomhustemperaturen något
  • isolera fönster och dörrar för att minska uppvärmningsbehovet
  • hushålla med varmvatten och använda diskmaskin i stället för att diska under rinnande vatten
  • tvätta dina kläder i en lägre temperatur och hänga din tvätt i stället för att torktumla
  • hålla rätt temperatur i dina vitvaror som minus 18 grader i frysen och plus fem grader i kylen.

Vid köp av möbler, apparater och elektronik, tänk på att återbruk och köp av begagnat alltid är bättre än att köpa nytt. Reparera i stället för att byta ut dina vitvaror och byt ut gamla vitvaror mot mer energieffektiva när det väl är dags.

Kontakta din lokala energi- och klimatrådgivare (energimyndigheten.se)

Hur elen du använder har producerats påverkar också klimatet. Välj miljömärkt el från förnybara källor eller investera i egen produktion av förnybar el genom att installera solceller på tak eller mark.

Jag vill energieffektivisera hemma (energimyndigheten.se)

Konsumtion av textilier bidrar till negativ miljöpåverkan

Varje svensk konsumerar över 15 kilo textil per person och år. Genomsnittligt används ett klädesplagg inom EU sju till åtta gånger. Och jämfört med år 2000 har konsumtionen ökat med 4,5 kilo. Den ökade konsumtionen bidrar till flera miljö- och hälsoproblem. 

För att din textilkonsumtion ska bli mer hållbar behöver du i stället

  • använda redan producerade plagg länge
  • köpa begagnat i stället för nytt.

Statistik: Textilkonsumtion per person i Sverige

Tips och råd för hållbar textilkonsumtion

Våra besparingar påverkar klimatet

Hur du sparar dina pengar påverkar också klimatet. I stor utsträckning bidrar våra besparingar idag inte till den omställning som krävs för att nå klimatmålen. Oavsett om du har pengar på ett sparkonto, i en fond eller i aktier i ett företag, kan de vara både till nytta och till skada för klimatet.

Du har rätt att begära en redovisning av hur dina pengar förvaltas. Om pengarna används på fel sätt eller om förvaltaren inte kan redogöra för hur de används kan du kräva en förändring eller byta bank och fondförvaltare.

Sparguide (fairfinance.se)

Klimatkompensera som en sista utväg

Det är alltid bättre att undvika att ge upphov till utsläpp om du vill minska din klimatpåverkan. Men vissa väljer att klimatkompensera.

Att klimatkompensera innebär att du betalar för att bidra till minskade utsläpp i en verksamhet som inte är kopplad till den aktivitet som kompenseras. Detta är oftast projekt som ökar upptag i skog och mark eller minskar utsläpp genom ökad förnybar energi eller energieffektiviseringar.

Lär dig mer om din klimatpåverkan

Du får fler tips på hur du kan minska din klimatpåverkan hos Hallå konsument. Med hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutets Klimatkontot och WWF:s Klimatkalkylator kan du räkna ut dina egna utsläpp.

Relaterade sidor