För dig ute i naturen

Här finner du som rör dig mycket ute i naturen råd för vad du kan tänka på för att hindra spridningen av invasiva främmande arter.

Du som rör dig mycket i naturen kan göra stor nytta för att hindra spridningen av invasiva främmande arter. Inte minst genom att upptäcka och rapportera invasiva arter som du ser i skogen eller någon annanstans i landskapet. Men det är också bra att du vet hur du undviker att sprida invasiva växter du kommer i kontakt med. 

Rapportera invasiva arter du ser

Om du skulle få syn på en invasiv främmande art så rapportera gärna det till

www.invasivaarter.nu

Då hjälper du markägare, kommuner och myndigheter att ha koll på utbredningen och planera bekämpning.

Det är särskilt viktigt om du är i ett naturreservat eller i en nationalpark för där kan invasiva arter göra särskilt stor skada på värdefulla naturmiljöer. Det är bra om du tar en bild så att det går att bekräfta vilken art det rör sig om.  

Vilka växter får jag plocka hem?

Många vill plocka med sig blommor eller ris under promenaden. Det går bra med de flesta växter, men för andra är det olämpligt eller till och med olagligt. Plocka inte med dig invasiva växter för de kan spridas om du tappar frön eller rotdelar på vägen.

Arter som omfattas av EU-förordningen om invasiva främmande arter, till exempel jätteloka och jättebalsamin, är förbjudna att förflytta och sprida. Det är dock klokt att låta bli att plocka med sig delar från invasiva växter överhuvudtaget, så att du inte oavsiktligt råkar sprida dem.

Det är särskilt viktigt att inte sprida invasiva växter i skyddade naturområden som i naturreservat och nationalparker. 

Det finns andra förbud mot att plocka växter, till exempel fridlysta växter eller växter i vissa nationalparker och naturreservat. Läs mer här: 

Plocka blommor, bär och svamp

Jätteloka kan ge skador

Jätteloka är en invasiv växt du särskilt ska se upp med. Rör den helst inte alls för får du växtsaft på huden kan du få brännskador och ärr om huden sedan utsätts för solljus. Läs här vad du ska göra om du får växtsaft från jätteloka på huden.  

Bränd av björnloka eller jätteloka (Vårdguiden)

Frön som lätt fastnar på kläder och skor

När du rör dig i skog och mark så kan frön, rötter och andra växtdelar fastna på skor och utrustning, särskilt om du färdas med fordon (till exempel cykel eller skoter).

Detta kan göra att du riskerar att sprida invasiva främmande växter eftersom de ofta producerar mängder med frön. Jätteloka och jättebalsamin producerar tusentals frön per planta. Om du går igenom ett bestånd eller snår med invasiva växter – borsta av kläder, skor och utrustning från frön innan du går vidare.

Gör för säkerhets skull rent utrustningen när du kommer hem om du vet med dig att du har varit i närheten av invasiva främmande växter. Det är särskilt viktigt om du vid ett senare tillfälle ska bege dig till skyddsvärda naturområden som till exempel naturreservat och nationalparker.

Det räcker ofta att göra rent skor och utrustning med en vattenslang och en borste, men tänk på vart vattnet rinner om du spolar av saker utomhus. 

Tillstånd att ta bort invasiva arter på någon annans mark

Tänk på att det inte är tillåtet att bekämpa invasiva främmande arter på någon annans mark utan tillåtelse. Det är dock ok att till exempel klippa med sax eller plocka blommor för att sedan slänga dem i soppåsen med restavfall. Det omfattas av allemansrätten.

Att gräva bort växter omfattas dock inte av allemansrätten, så då behöver du markägarens tillåtelse. Informera gärna markägaren om du upptäcker invasiva främmande arter på dennes mark, särskilt om de är EU-listade.  

Om du ser invasiva djur

Stöter du på ett invasivt främmande djur, till exempel en nilgås, en mink eller kanske en mårdhund, lämna dem ifred och rapportera på

www.invasivaarter.nu

De invasiva landdäggdjuren och fåglarna hanteras av yrkesjägare på Naturvårdsverkets uppdrag, så allt som rapporteras in är viktigt för att de ska kunna prioritera sina insatser. 

Vanligaste arterna du kan stöta på

Här finns översiktlig information om de mest förekommande invasiva främmande arterna som kan dyka upp på din tomt eller i naturen; hur du känner igen dem, vad de ställer till med och hur de bekämpas.

Läs mer om de invasiva främmande arterna
Invasion av parkslide i svensk natur