För dig med tomt eller trädgård

Granskad: ‎den ‎2‎ ‎februari‎ ‎2024

De flesta invasiva främmande växtarter som finns i naturen går att härleda från våra trädgårdar. Här kan du se i vilka situationer invasiva trädgårdsväxter riskerar att spridas och vad du kan göra för att stoppa spridningen.

Hur du hanterar ditt trädgårdsavfall

avfall-960x540.jpg

Invasiva främmande arter sprider sig lätt och påverkar den biologiska mångfalden. Därför är det bra att så snabbt som möjligt ta bort dem. Men, när man gräver upp och transporterar bort dem är risken stor att de sprids. Därför är det viktigt att det görs på rätt sätt.  

Släng aldrig trädgårdsavfall i naturen. Det är förbjudet! Växtavfallet kan dessutom innehålla invasiva växter som på så vis lätt kan få spridning och tränga undan inhemska vilda växtarter i närområdet. Även om det du slänger är växter som tidigare inte visat tecken på att sprida sig kan de börja göra det när klimatet blir varmare. Det är alltid förbjudet att sprida de växter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Dit hör till exempel jättebalsamin, jätteloka och gul skunkkalla. 

Det är vanligt att trädgårdsavfall slängs i närmaste skogsdunge istället för på återvinningscentralen. Det är tyvärr en stor källa till spridning av invasiva arter till naturen. 

Det är olagligt att slänga växtavfall i naturen, både från invasiva växter och andra växer. Det betraktas som nedskräpning (15 kap. 26 § miljöbalken). Växtavfallet behöver inte ställa till med någon skada eller otrevnad för att det ska vara att betrakta som nedskräpning. 

Så här kan du göra i stället: 

 • Lägg växt- och trädgårdsavfall i plastpåsar eller -säckar och förslut noga. Om det är små mängder kan du kasta det i hushållsavfallet. Är det mycket avfall är det bra att kolla med din återvinningscentral hur och var du ska lämna det. 

Hur du transporterar ditt trädgårdsavfall

transport-960x540.jpg

Flera länsstyrelser har berättat  att de ser allt fler invasiva arter etablera sig vid vägkanterna och ofta tar de sig vidare till närbelägna naturområden. En orsak är att frön och växtdelar ramlat av släp som fraktar växtavfall till återvinningscentralen. Det är positivt att många bekämpar invasiva växter, men bekämpningen riskerar att bli en spridning om växtavfallet fraktas utan att förslutas i ett öppet släp. 

När det gäller de EU-listade invasiva främmande arterna så finns förbud mot att sprida dem, men vi rekommenderar att man även ser till att transportera andra invasiva främmande växtarter på ett säkert sätt för att skydda vår viktiga biologiska mångfald. 

Så här kan du göra i stället: 

 • Lägg alltid växtavfall i säckar som du försluter noga innan du transporterar dem. 
 • Kör dem till återvinningscentralen för förbränning – kolla först med din återvinningscentral vad som gäller där. 

Vad får du kompostera och inte?

kompost-ny-960x540.jpg

Invasiva växtarter hör inte hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner utan frön och växtdelar får istället hjälp att spridas när du sedan använder kompostjorden. Av samma anledning ska man inte slänga avfall från invasiva växter i återvinningscentralens fraktion för kompost eller växtavfall.

Så här kan du göra istället:  

 • Små mängder kan du lägga i en plastpåse som du försluter och slänger som hushållsavfall. 
 • Du kan lägga växtavfall från invasiva växter i en plastsäck med vatten i solen så att de ruttnar. 
 • Har du stora mängder avfall från invasiva arter, packa det i plastsäckar som du försluter väl. Kolla med återvinningscentralen var du kan lämna dem för förbränning. 

Bra att tänka på när du gräver på tomten

Planerar du ett grävarbete på din tomt? Var extra uppmärksam på om det växer något invasivt där du vill gräva. Om det gör det, var försiktig så att du inte sprider det till nya platser. Flytta och använd inte jorden någon annanstans, eftersom det kan finnas rötter och frön som kan etableras på nya ställen.

Försök att få bort så mycket som möjligt av rötterna, helst alla. Har du möjlighet att sålla jorden, gör det! Lägg därefter tillbaka jorden där du grävde upp plantan så att eventuella nya plantor kommer upp på samma plats. 

Om du ska du bygga något, till exempel en trall eller en friggebod, och inte kan lägga tillbaka bortgrävd jord på samma plats, så kan du lägga jorden på en presenning eller hårdgjord yta efter att ha tagit bort synliga rötter.

Ha sedan jordhögen under uppsikt och när du är säker på att det inte kommer upp något invasivt från jordhögen kan du återanvända den på din tomt. Det viktiga är att jorden inte lämnar tomten. 

Se till att anlita entreprenörer för till exempel grävning och trädgårdsanläggning som har kunskap om invasiva arter så de inte sprider dem när de gör sitt arbete. 

För dig som tar hem växter och fröer från utlandet

Det är lockande att ta med sig fröer, sticklingar och växter hem från utlandsresan. Det finns dock en risk att den fina växten du vill ha i trädgården kan bli invasiv i sin nya miljö. En växt som flyttas från en kontinent till en annan kan undkomma sina naturliga fiender och konkurrerande arter och på sin nya plats växa ostört och breda ut sig.  

Det kan även vara förbjudet att ta hem växter och fröer från utlandet. Invasiva främmande arter som är EU-listade är förbjudna att transportera, odla och föröka. Det finns även regler som ska hindra att växtskadegörare och sjukdomar komma in i landet och drabba inhemska växter och grödor. 

Rådet till dig som vill ta med en växt eller fröer från utlandet är därför att dels läsa på vad som gäller kring införsel av växtmaterial från aktuellt land, dels att avstå från att så eller plantera en växt i trädgården om du inte vet om den är invasiv eller ej. 

Läs mer om växtskadegörare och växtskyddsregler på Jordbruksverkets webbplats:

Ta med eller beställa växter till Sverige som privatperson (Jordbruksverket.se)

För dig som har trädgårdsdamm

Några av de vanligaste dammväxterna är mycket invasiva och får de chansen så kan de i värsta fall både ta över din damm och spridas vidare ut i naturen. Särskilt besvärliga är växter som förökar sig med rotutlöpare eller som sprids genom lösa skottdelar.

Här är tre saker du kan tänka på:   

 • Välj dammväxter som inte skapar problem. Förslag på ”säkra” dammväxter hittar du i den här foldern:

  Har du något förbjudet som växer i din trädgårdsdamm? 
 • Gör dig av med dammväxter på ett säkert sätt. Här gäller samma råd som för andra invasiva arter, se ovan.  
 • Töm inte dammvatten i eller i närheten av naturliga vattendrag. Frön och växtdelar kan spridas lång väg via vatten. Vattna istället gräsmattan eller dina odlingar med överblivet dammvatten.  

Hur du byter, delar och förflyttar växter på rätt sätt

vaxt-960x540.jpg

Om du ska köpa, byta eller ge bort växter se till att det inte är växter som kan ta över och bli invasiva. Det finns invasiva främmande växter som är EU-listade och som man bland annat varken får ha, sälja, byta eller transportera – de är förbjudna helt enkelt. De vanligaste och som du kan stöta på här i Sverige är gul skunkkalla, jättebalsamin och jätteloka. Det är inte troligt att de finns i handeln, men du kanske får en planta av grannen som inte vet bättre. 

Sedan finns det många invasiva främmande växtarter som är tillåtna, men som ändå kan bli ett stort problem för oss människor och naturen om de sprids. De vanligaste och besvärligaste är blomsterlupin, parkslide, vresros och kanadensiskt gullris.  

Så här kan du göra i stället:

 • Är du osäker på en växt som du tänkt ge bort eller ta emot, fråga i en trädgårdshandel eller sök information på nätet.
 • Självklart tar du inte med dig vilda växter eller frön från utlandsresan.
 • Ha koll på de EU-listade och förbjudna invasiva främmande växterna.

Du är skyldig att ta bort EU-listade arter på din tomt eller fastighet

Om du upptäcker att det på din fastighet växer en art som finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, så har du skyldighet att bekämpa arten. Det gäller även till exempel någon som arrenderar, men inte äger marken.

Denna skyldighet gäller i alla typer av miljöer, både odlad miljö som till exempel produktionsmark för skogsbruk, jordbruk och trädgårdar, men också orörd naturmiljö. 

Om du har invasiva växtarter på din mark som inte är EU-listade så rekommenderar Naturvårdsverket att man tar bort dem ändå för att förebygga framtida problem för dig och för naturen.

Läs mer i vägledningen om fastighetsägare och de som har nyttjanderätt till fastighet

Vanligaste arterna du kan stöta på

Här finns översiktlig information om de mest förekommande invasiva främmande arterna som kan dyka upp på din tomt eller i naturen; hur du känner igen dem, vad de ställer till med och hur de bekämpas.

Läs mer om de invasiva främmande arterna
Invasion av parkslide i svensk natur

Frågor i specifika fall?

Naturvårdsverket kan ge generell vägledning och information, men svarar inte på frågor om specifika fall. Vänd dig till din länsstyrelse om du behöver råd för en specifik situation där du bor.