Jakt på säl

Naturvårdsverket delar ansvaret för sälförvaltning med Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Naturhistoriska riksmuseet. Naturvårdsverket ansvarar för delarna som rör jakt.