Jakt på säl

Naturvårdsverket delar ansvaret för sälförvaltningen med Havs- och vattenmyndigheten. Naturvårdsverket ansvarar för delarna som rör jakt. Den enda jakt som är tillåten på säl är skyddsjakt.