Tomtplatsavgränsning vid strandskyddsdispens

I ett beslut om strandskyddsdispens krävs att det ingår en avgränsning av den tomtplats eller den mark som får användas. Avgränsningen ska framgå av beslutet och markeras på en karta.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund