Vägledning om strandskydd

Vägledning om hur strandskyddet fungerar och ska tillämpas. Naturvårdsverket och Boverket har tagit fram en handbok för tillämpningen av strandskyddslagstiftningen.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund