Så tar du hand om växtavfall av invasiva främmande arter

Vägledningen beskriver hur hushållsavfall som består av växter av invasiva främmande arter bör hanteras.

Vägledning

Bakgrund

Lagstiftning