Så tar du hand om hushållets avfall från invasiva främmande växter

Vägledningen beskriver hur hushållsavfall som består av växter av invasiva främmande arter bör hanteras.

Vägledning

Bakgrund

Lagstiftning