Beslut om licensjakt på gråsäl

Beslutad tilldelning av antalet gråsälar, inrapporterade fällda samt hur många provtagningar som ska göras och hur många provtagningar som rapporterats.