Miljöfarliga ämnen i vattenmiljön

Flera miljögifter i vattenmiljön har minskat kraftigt de senaste årtiondena, men på vissa platser i Östersjön och Västerhavet finns ändå alltför höga halter kvar.