Utsläppshandel

EU:s system för handel med utsläppsrätter syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Systemet utvecklas fortlöpande och det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Till din hjälp finns information och länk till väsentlig lagstiftning.