Väg fram till ett jakttorn mellan granar.

Jägarregistret - e-tjänst för jaktkort och jägarexamen

Granskad: ‎den ‎27‎ ‎mars‎ ‎2024

I Jägarregistret hanterar Naturvårdsverket registreringar av jaktkort och jägarexamen. Jägare kan använda e-tjänsten för att betala och ladda ner sitt statliga jaktkort.

13 juni 2024 mellan 08.00 och 09.00 har Jägarregistret driftstopp

All information från registret är oåtkomlig under denna tid, teoretiskt jägarexamensprov kommer inte kunna genomföras och det kommer inte gå att betala jaktkort online. 

I Jägarregistret kan du:

 • Betala ditt eget jaktkort och statligt jaktkort för utländska turister.
 • Se din betalningshistorik och dina jägarexamensprov.
 • Skriva ut eller ladda ner jaktkort och jägarexamensintyg
 • Registrera dig för licensjakt på rovdjur och ändra vissa personliga uppgifter.
 • Registrera jägarexamensresultat (gäller provledare).

Du kan välja om du vill använda tjänsterna digitalt eller som utskrift. Jägarregistret finns i mobilanpassad version. 

Så loggar du in

Du behöver e-legitimation för att logga in i Jägarregistret. Du som tillexempel ska betala jaktkort loggar in med:

 • BankID
 • Mobilt bankID
 • eIDAS
 • Freja eID+

Provledare kan logga in med BankID, Mobilt BankID och Freja eID+.

Frågor och svar

Avgiften är från och med jaktåret 2021/2022 fastställd till 400 kronor.

Det statliga jaktkortet visar att du har betalat viltvårdsavgiften och är berättigad att jaga i Sverige. 

 • Även hundförare ska betala avgiften om syftet är att fälla vilt, oavsett om det är du själv eller någon annan som planerar att avlossa skott. 
 • Även du som går i drev är skyldig att betala avgiften. 
 • Är du under 18 år och inte har vapenlicens behöver du inte betala viltvårdsavgiften.

Statligt jaktkort ska alltid tas med på jakten.

Har du svenskt personnummer kan du välja mellan två sätt att betala ditt jaktkort – antingen genom att logga in i Jägarregistret eller via bankgiro.

Betala i Jägarregistret

Om du betalar ditt jaktkort online får du det direkt. Du får alltså inte något fysiskt jaktkort hemskickat. I stället laddar du ner ditt statliga jaktkort i PDF-format. Det kan sedan skrivas ut eller sparas till exempel på din telefon. Du kan även skicka ditt jaktkort till din digitala brevlåda (Billo, Kivra, Min myndighetspost). Du betalar jaktkortet med Swish eller kontokort.

När du är inloggad i Jägarregistret kan du även se dina jägarexamensprov, ladda ner och skriva ut intyg över jägarexamen eller statligt jaktkort, betala för dina utländska gäster samt göra anmälan till licensjakt på varg eller lodjur. 

Betala via bankgiro

Om du inte har e-legitimation, eller om du av någon annan anledning inte kan eller vill betala online, så kan du betala via bankgiro.

Betalar du avgiften via bankgiro så skickas det statliga jaktkortet med posten till den adress där du är folkbokförd.

Så här gör du:

 • Betala till bankgirokonto 884-0043 (Betalningsmottagare: Kammarkollegiet).
 • Som OCR anger du ditt tiosiffriga svenska personnummer ÅÅMMDDXXXX omgivet av checksiffrorna 00 och 42. Exempel: 00ÅÅMMDDXXXX42
 • Avgiften är 400 kronor per jaktår

Vid betalning via bankgiro skickas jaktkortet direkt från tryckeriet till dig. Du får räkna med att det tar cirka två-tre veckor, från genomförd betalning tills dess att du har jaktkortet i brevlådan. Under sommaren kan det i värsta fall ta upp till fyra veckor. Om du ska ut och jaga och inte fått jaktkortet, så kan du ta med dig ett kontoutdrag som visar att du betalat ditt jaktkort.

Om du gör din betalning via bankgiro innan den 11 juni kan den räknas som betalning för det pågående jaktåret. Om du avser att betala för kommande jaktår, som startar 1 juli, vänta då med att göra din betalning till 11 juni.

Om du går ut på jakt innan du fått ditt jaktkort hemsänt, måste du ta med dig en utskrift på betalningen eller ett kontoutdrag, som bevis på att du betalat avgiften. Som jägare ska du alltid kunna visa att du betalat viltvårdsavgiften.

Om du vill betala jaktkort för dina utländska jaktgäster, gör du det genom att logga in i Jägarregistret och där skapa en gästlista. Direkt efter godkänd betalning kan du ladda ner en PDF som innehåller gästernas statliga jaktkort. Observera att jaktkort inte postas till utländska jägare. Se till att ha med PDF: en på jakten, antingen nedladdad i mobilen eller utskriven. 

Du behöver: 

 • E-legitimation för att logga in i Jägarregistret.
 • Kontokort eller Swish för att kunna betala.
 • Fullständigt namn, födelsedatum samt adress för den eller de personer du betalar för.

Vi kan tyvärr inte skicka ut en ny, då avierna skickas ut automatiskt i mitten av juni varje år. Har du inte fått någon avi har det kanske hänt något på vägen till din brevlåda. Kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst för att få betalningsuppgifterna upplästa eller mejlade. 

Överskottet skickas tillbaka till dig som en utbetalning inom två veckor efter din andra betalning. 

Har du förlorat ditt jaktkort eller jägarbevis kan du själv logga in i Jägarregistret och skriva ut nya.

Nytt jaktkort 

Logga in i  Jägarregistret med e-legitimation för att själv ladda ned ett jaktkort som PDF eller ett intyg där dina godkända jägarexamensprov framgår. 

Logga in i Jägarregistret 

Nytt intyg 

Vill du beställa intyg från Naturvårdsverket, som postas till den adress där du är folkbokförd. Intyget är stämplat och underskrivet. Saknar du e-legitimation kan du beställa intyg om betalt jaktkort eller godkända jägarexamensprov från Naturvårdsverket. 

Vi skickar utdrag med post till din folkbokföringsadress. 

Av sekretesskäl kan vi inte ge upplysningar om jaktkort och jägarexamen knutna till en enskild person per telefon eller e-post. 

Om du inte fått något utdrag inom sju arbetsdagar kan det bero på att Naturvårdsverket saknar uppgift om din jägarexamen eller om att du betalt jaktkort. Intyg skickas endast till svenska medborgare och till folkbokföringsadressen.

Beställa nytt intyg

Du kan beställa nytt intyg om jaktkort eller jägarexamen genom att kontakta kundtjänst.

Kontakta kundtjänst

Jaktkortet skickas från tryckeriet cirka två till tre veckor efter att du betalat via bankgiro. Under sommaren kan det ta upp till fyra veckor. Om du ska ut och jaga och ännu inte fått ditt jaktkort kan du ta med dig ett kontoutdrag som bevis på att du betalat.

Saknas något av dina godkända jägarexamensprov i jägarregistret, ska du i första hand kontakta provledaren. Om du inte har möjlighet att kontakta provledaren, kan Naturvårdsverket uppdatera provet. För att kunna göra det behöver du antingen skicka in en kopia på ditt jägarbevis eller en kopia av intyget från provtillfället som styrker att du godkänts på provet. Två personer behöver vidimera kopian med sina underskrifter. 

 • Om kopian är otydlig behöver du bifoga en notering där du förtydligar provbanenummer och provledare.
 • När registret är uppdaterat skickar vi en bekräftelse till dig.
 • Har du ingen dokumentation som styrker din jägarexamen behöver du göra om jägarexamensproven.

Mejla den vidimerade kopian till kundtjanst@naturvardsverket.se, eller skicka den med post till Kundtjänst, Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. 

Du som ska delta i licensjakt på lodjur, varg eller järv ska registrera dig i Jägarregistret, innan du börjar jaga. Det står beskrivet i paragraf 49 i jaktförordningen. 

Så registrerar du dig

Det finns tre olika sätt att registrera sig i Jägarregistret. Välj ett av nedan alternativ när du ska registrera dig:

 1. Logga in i Jägarregistret (detta kräver att du har BankID) 
 2. Ring Naturvårdsverkets kundtjänst: 010-698 17 00 (ange personnummer)
 3. Ring talsvar: 0771-18 34 11 och följ instruktionen (samtalet kostar som ett vanligt samtal och du använder knappsatsen på telefonen för att göra val. 

Du får ingen bekräftelse på din registrering, oavsett vilken metod du använder för att registrera dig. Däremot kan du kontrollera din registrering genom att logga in i Jägarregistret.

Behövs inte för björnjakt

Enligt 49 § jaktförordningen är det, som framgår av ovan, enbart du som ska delta i licensjakt på lodjur, varg eller järv som ska registrera dig i jägarregistret innan du börjar jaga. Du behöver därför inte registrera dig inför jakt på björn.

Om registret

De stora rovdjuren är strikt fredade. EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) anger vilka möjligheter det finns till jakt på stora rovdjur. I art- och habitatdirektivet står också att jakt på stora rovdjur ska ske under strängt kontrollerade former. Därför finns kravet på att man ska registrera sig i Jägarregistret. 

Tänk på att jakt på stora rovdjur bara får bedrivas när Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen särskilt har beslutat det. Att vara registrerad som varg-, järv- eller lojägare innebär inte en generell rätt att jaga djuret ifråga.

Kontakt

Jägarregistret, Naturvårdsverket 
Forskarens väg 5 
831 40 Östersund 

jagarregistret@naturvardsverket.se
010-698 17 00  

Registrering för licensjakt på rovdjur: 0771-18 34 11

Hitta vidare

  I Jägarregistret hanterar Naturvårdsverket registreringarna av jaktkort och jägarexamen.

  Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

  Information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets dataskyddsombud

  Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du kan vända dig dit om du har klagomål rörande dina rättigheter. Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud.

  Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

  Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

  Naturvårdsverket behandlar personuppgifter i enlighet med Jaktförordningen (1987:905) för följande ändamål:

  • Föra ett jaktkortsregister i syfte att redovisa vilka personer som betalat viltvårdsavgift.
  • Administrera inbetalning av viltvårdsavgift och tillhandahålla statligt jaktkort.
  • Dokumentera anmälan av licensjakt på rovdjur.
  • Föra ett jägarexamensregister i syfte att redovisa vilka personer som avlagt prov i jägarexamen samt underlätta Polisens handläggning av ansökningar om att inneha skjutvapen och ammunition.
  • Administrera teoriprov för jägarexamen och dokumentera avlagd provavgift.
  • Pröva ansökan om undantag från kravet på jägarexamen.
  • Administrera behörigheter och loggar i jägarregistret och appen för digitalt teoriprov i jägarexamen.

  Naturvårdsverket samlar in dina personuppgifter i enlighet med Jaktförordningen (1987:905) för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddförordning. 

  Naturvårdsverket behandlar även personuppgifter i enlighet med Vapenförordningen (1996:70) som ett led i sin myndighetsutövning vid prövning av undantag från kravet på jägarexamen enligt artikel 6.1 e dataskydds-förordningen. 

  Utöver detta behandlar Naturvårdsverket personuppgifter vid kommunikation, besvarande av frågor samt tilldelade av behörigheter och administration av loggar enligt uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e dataskydds-förordningen.

  Slutligen kan personuppgifter i allmänna handlingar behandlas för arkivändamål i enlighet med arkivlagen (1990:782) enligt artikel 89.3 dataskyddsförordningen.

  Kategorier av personuppgifter

  De kategorier av personuppgifter som behandlas är för- och efternamn, antaget födelsedatum alt. personnummer, e-postadress, telefonnummer, adress, bankuppgifter, kön, kommun (folkbokföring), nationalitet, Jägar-ID, provledarnummer, uppgifter om jägarexamen, diarienummer till ärende i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem samt eventuella personuppgifter som kan förekomma i fritext.

  Kategori av mottagare

  Naturvårdsverket delar personuppgifter med Jägarförbunden, provledare och Polisen i de fall det är påkallat utifrån tillämplig jaktlagstiftning. Utöver dessa kommer även Naturvårdsverkets leverantörer av IT-drift, IT-förvaltning och -utveckling att ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppdrag. 

  Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

  Överföring av personuppgifter till tredje land 

  Överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU/EES sker inte.

  Lagringstid

  Dina personuppgifter utgör allmänna handlingar och bevaras och gallras därför i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndigheters beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. 

  Handlingar registreras i jaktkortsregistret och jägarexamensregistret samt i vissa fall i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem och bevaras i myndighetens e-arkiv.

  Användaruppgifter/kontaktuppgifter för behörighet gallras när uppgifterna inte längre är aktuella eller när de inte längre behövs i verksamheten

  E-postmeddelanden raderas vid inaktualitet.

  Felaktiga uppgifter gallras när de har ersatts med korrekta uppgifter.