Vägledning

Naturvägledning, att kommunicera om natur

Granskad: ‎den ‎3‎ ‎oktober‎ ‎2023

Information om hur du kan planera och genomföra naturvägledning och olika typer av naturvägledning som finns.

Sidan vänder sig till

Du som planerar för eller förvaltar skyddade natur- och kulturområden i Sverige samt handlar upp eller genomför åtgärder som underlättar för alla att ta del av skyddade natur- och kulturområden i Sverige. Kommuner, länsstyrelser eller andra aktörer (t ex stiftelse, företag eller förening). 

Syfte med vägledningen

Naturvägledning är en viktigt del av tillgänglighetsarbetet. Naturvägledning syftar till att väcka en känsla för natur- och kulturmiljöer, genom information men även genom upplevelser. Många aktörer använder sig av naturvägledning, t ex museer, kommuner, stiftelser, ideella organisationer och företag. Det finns många olika sätt att arbeta, både med obemannade och bemannade metoder. På den här sidan presenteras några exempel.

Guidning

Guidning är en av de vanligaste formerna av bemannad naturvägledning. Naturvägledare från exempelvis naturturismföretag, Länsstyrelser, kommuner, ideella föreningar och stiftelser förmedlar kunskap och väcker intresse genom vandringar och guidade turer.

I Tivedens nationalpark erbjuds besökaren en rad olika guidade turer, bl a nattvandring, bäversafari och historievandringar.

Exempel: Tivedens nationalpark – vandringsleder

Självguidande stigar och leder

Ett alternativ till guidning är självguidade leder och stigar. Ofta får besökarna information om natur- och kulturmiljöer genom informativa skyltar eller via informationsblad att ta med under vandringen.  Även olika typer av audioguider och mobila applikationer med tillgång till exempelvis kartor, teckenspråksfilmer och ljudberättelser kan användas.

I Tyresta nationalpark finns flera självguidande leder, t ex Fågelstigen, Grodstigen och Urskogsstigen. Här finns informationsskyltar, men även andra äventyr för barnen.

Exempel: Tyresta nationalpark – självguidande leder

Även under vatten finns möjlighet att ta del av självguidande leder. Information om marina och akvatiska växter och djur förmedelas genom skyltade utställningar längs utmarkerade snorkelleder. Dessa leder förmedlar en ökad förståelse om livet under vattenytan och hur vi kan väna om denna miljö.

I Kosterhavets nationalpark finns två snorkelleder där skyltar under vatten guidar besökaren längs sjögräsängar och skogar av tång.

Exempel: Kosterhavets nationalpark – snorkelleder

Andra exempel på naturvägledning

Utställningar används ofta inom naturvägledning, det är ett uppskattat, pedagogiskt sätt att väcka intresse och inspirera besökare. Andra metoder för naturvägledning kan vara att arrangera föreläsningar och berättarkvällar i naturens tecken. Även temadagar med naturen som inspiration är ett sätt att skapa ökat intresse och kunskap kring natur. Exempel på uppskattade teman är Fågelskådarens dag och De vilda blommornas dag.

Exempel: Svenska Botaniska föreningen

Handbok kring naturvägledning

Behöver du stöd och hjälp kring hur du ska planera och genomföra naturvägledning i natur och kulturområden? Då kan du använda handboken kring naturvägledning. Fokus för handboken är obemannad naturvägledning.

Handbokens syfte är framför allt att vara ett stöd för förvaltare vid planering och genomförande av naturvägledning i skyddade områden, som till exempel nationalparker, naturreservat och kulturreservat. Tankegångar och arbetssätt som beskrivs är dock lika applicerbara på natur- och kulturlandskapet som sådan. Den är ett komplement till ”Tillgänglighetshandboken” (rapport 6562)

Handboken är framtagen av Centrum för naturvägledning på uppdrag av och i samarbete med Naturvårdsverket.

Hanbok för naturvägledning i natur- och kulturområden

Tillgänglighetshandboken

Inspelat webbinarium om handboken kring naturvägledning

Webbinariets syfte är att underlätta för alla på länsstyrelserna som på ett eller annat sätt arbetar med naturvägledning, men även för andra intresserade, att använda handboken. Huvuddelen av webbinariet ägnas åt handboken som verktyg för planering och prioritering av naturvägledning i skyddade områden – från en enkel skylt och stig till större satsningar i välbesökta reservat och nationalparker. I kortare avsnitt kommer även bokens introduktion och praktiska tips kring metoder för naturvägledning att beröras.

Inspelat webbinarium om handboken kring naturvagledning

Digital teknik för naturvägledning

Det finns en stor potential i olika digitala verktyg för att hitta nya lösningar att sprida information, öka tillgänglighet och fördjupa naturupplevelser. Det finns fördelar, som till exempel att innehållet snabbt kan uppdateras och att det finns en stor möjlighet till interaktivitet. Men det finns också olika risker, till exempel att man exkluderar de som inte vill, eller inte har möjlighet att, använda digital teknik. För att inkludera så många som möjligt är en kombination av digitala och analoga informationskanaler ofta att föredra.

Digital teknik för naturinformation och naturvägledning (pdf 680 kB)

Naturinformationscenter och naturum

Ibland så samlas naturvägledningen på naturcentrum av olika slag. Här samlas olika former av kunskapsförmedling och vägledning, t ex utställningar och guidade turer, samt pedagogisk verksamhet för skolor som ger kunskap om natur och miljö. 

Naturum är en form av naturvägledningscenter. Naturvårdsverket ansvarar för att främja, utveckla och inspirera naturumverksamheten i Sverige samt att följa upp och utvärdera arbetet i naturumen. 

Naturum, stöd och riktlinjer

Relaterad vägledning