Vägledning

Inrätta kommunala naturreservat

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎juni‎ ‎2023

Vägledning och information om bidrag för att inrätta kommunala naturreservat.

 

 

 

 

 

 

 

Villkor för bidrag

Kommunen kan beviljas upp till 50 procent i bidrag till markåtkomst och intrångsersättning från Naturvårdsverket. För att förbereda inrättandet kan kommunen beviljas LONA-bidrag.

Stöd av länsstyrelserna

Varje länsstyrelse har en utsedd kontaktperson, som kan vägleda kommunen steg för steg i bildandet av naturreservat. De kan också förmedla erfarenheter från andra kommuner, genom filmerna eller kontaktpersoner hos kommunerna.

Lista över kontaktpersoner (pdf)

Goda erfarenheter

Kommunala naturreservat och tillgänglighet – del av hållbar stadsutveckling 2017-10-24

Syftet med konferensen var att stärka och vidareutveckla det lokala och regionala samarbetet så att den tätortsnära naturen kan utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och trygga platser.

Träffen genomfördes i samarbete med Skåne länsstyrelse samt Lomma, Helsingborg, Borlänge och Örnsköldsviks kommuner.

Dokumentation från konferensen (pdf 410 kB)