Tillsynsvägledning

Tillsyn enligt miljöbalken

Inspektörer utövar tillsyn i en fabrikslokal

Om tillsyn enligt miljöbalken

I den här tillsynsvägledningen hittar du mer information om hur definitionen av tillsyn ser ut, vilka krav som finns på tillsynsmyndigheterna, lite om rättssäkerhet och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan våra olika myndigheter inom miljötillsynen.

Den här vägledningen vänder sig till

Till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet

Bra att veta

Den nationella strategin för miljöbalkstillsyn kommer att gälla från och med 2022. Mer information hittar du här:

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Definition av tillsyn

Tillsyn innebär kontrollerande åtgärder som direkt syftar till att enskilda följer reglerna. Här beskrivs närmare definitionen av tillsyn.

Rättssäkerhet

Alla har rätt att få en likvärdig bedömning av samma typ av ärenden. Läs mer om olika rättsprinciper.

Grundläggande krav på tillsynsmyndigheterna

Tillsynsmyndigheten ska kontrollera att miljöbalkens regler efterlevs. Läs mer om vad det innebär.

Ansvarsfördelning och överlåtelse av tillsynen

Här kan du läsa mer om ansvarsfördelning enligt miljöbalken samt förutsättningarna för överlåtelse av tillsyn.