Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Fokusområden Miljöfarlig verksamhet

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preliminära preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Miljöfarlig verksamhet. I slutet av 2021 kommer även preciseringarna att fastställas efter höstens remissrunda.

Fordonstvättar och fordonsverkstäder

Uppdaterade miljöbalkstillstånd

Kvalitetssäkrad kontroll - utsläpp till vatten

Dagvatten

Energihushållning

Små avlopp

Växtnäringsläckage från jordbruk och hästgårdar

Fokusområden och effektmål

Här hittar du fokusområden och effektmål för samtliga tillsynsområden sammanställda.

Fokusområden och effektmål 2022-2024 (pdf 127 kB)