Tillsynsvägledning

Fordonstvättar

Bil som tvättas med schampo

Här hittar du som ska bedriva tillsyn på en fordonstvätt mer information.

Miljöpåverkan från en fordonstvätt sker främst i form av utsläpp av föroreningar till avloppsvatten. Föroreningarna kommer från smuts från vägbeläggningar, fordon och däck samt från tvättkemikalier. För att driva en miljöfarlig verksamhet, som till exempel en fordonstvätt, krävs att verksamhetsutövaren tar hänsyn till miljöbalkens hänsynsregler i 2 kapitlet. Det innebär bland annat att verksamhetsutövaren ska ha kunskap om hur anläggningen påverkar miljön och vilka risker som finns med den samt vilken reningsteknik som är den bästa möjliga att använda. Det är kommunerna som har ansvaret för tillsynen av fordonstvättar.

Sidan vänder sig till

Tillsynsvägledningen vänder sig till dig som arbetar med tillsyn av fordonstvättar på en tillsynsmyndighet. 

Bra att veta

Som ett led i genomförandet av den nationella tillsynsstrategin under perioden 2022-2025 har Naturvårdsverket tagit fram tillsynsvägledning inom området. 

Ny tillsynsvägledning

Naturvårdsverket har under strategiperioden tagit fram ny tillsynsvägledning för fordonstvättar och oljeavskiljare. Detta arbete bygger bland annat på synpunkter från tillsynsmyndigheter, branschorganisationer och verksamhetsutövare i de berörda branscherna.

Tillsynsvägledning om fordonstvättar hittar du här:

Tillsynsvägledning fordonstvättar (pdf)

Tillsynsvägledningen om oljeavskiljare hittar du här:

Tillsynsvägledning om oljeavskiljare

Checklistor till fordonstvättar och till fordonsverkstäder hittar du, som arbetar på en tillsynsmyndighet, när du loggar in i Forumet för miljötillsynsstrategin.

Forum för miljötillsynsstrategin

Tillsynskampanj

Naturvårdsverket har beslutat att förlänga den nationella tillsynskampanjen till den 31 december 2024. Under kampanjens gång kommer vi på Naturvårdsverket att bjuda in till några möten där de som deltar i kampanjen kan diskutera olika bedömningsfrågor. 

Inbjudan till dessa möten kommer att finnas främst i Forum för miljötillsynsstrategin.

Kampanjen kommer att följs upp efter kampanjperioden.

Arbetar du på tillsynsmyndighet och har frågor om fokusområdet eller kampanjen kan du logga in i Forum för miljötillsynsstrategin. 

Har du frågor om vårt pågående arbete får du gärna höra av dig till

kundtjanst@naturvardsverket.se

Skriv ”Fordonstvättar” i ämnesraden i ditt e-postmeddelande så hamnar det hos rätt handläggare.

Om tillsyn av fordonstvätt

Tillsyn av fordonstvättar bedrivs över hela landet och antalet anläggningar uppgår till flera tusen. Anläggningar där det tvättas mer än 5000 personbilstvättar per år ska anmälas till tillsynsmyndigheten. I de flesta fall är det kommunerna som är tillsynsmyndighet för de här verksamheterna. Fordonstvättar kan även förekomma i anslutning till en annan anläggning, till exempel en drivmedelsstation eller en avfallsanläggning. 

Mer information

Fordonstvättar och fordonsverkstäder är ett av våra fokusområden i den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken. Fokusområdet finns beskrivet under Miljöfarlig verksamhet och har ett antal preciseringar som ska genomföras under strategiperioden.