Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Fokusområden Naturtillsyn

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preliminära preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Naturtillsyn. I slutet av 2021 kommer även preciseringarna att fastställas efter höstens remissrunda.

Invasiva främmande arter

Påverkan på naturvärden i jordbrukslandskapet

Påverkan på naturvärden i grunda havsvikar

Fokusområden och effektmål

Här hittar du fokusområden och effektmål för samtliga tillsynsområden sammanställda.

Fokusområden och effektmål 2022-2024 (pdf 127 kB)