Vägledning

Genetiska resurser, Nagoyaprotokollet

Frågor och svar

Frågor och svar om Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen och användningen av genetiska resurser och tillhörande traditionell kunskap vid forskning och utveckling av produkter.

Berörs jag av Nagoyaprotokollet?

Generellt om Nagoyaprotokollet och ABS-förordningen

Implementering av Nagoyaprotokollet och ABS-förordningen i Sverige och EU

Tillträde/tillgång till genetiska resurser utanför EU

Användandet av genetiska resurser och traditionell kunskap associerad med genetiska resurser?

Användarens skyldigheter

Internationellt intyg om efterlevnad

Registrerade samlingar

Bästa praxis

Vetenskap och forskning

Vem gör vad