Vägledning

Genetiska resurser, Nagoyaprotokollet

Vägledningar om tillämpning av Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen. Regler för användning av genetiska resurser och/eller traditionell kunskap som berör sådant material vid forskning och produktutveckling.

Sidan vänder sig till

De som forskar och/eller bedriver produktutveckling på biologiskt material (genetiska resurser) och/eller traditionell kunskap som berör sådant material, de som beviljar forskningsmedel, lärosäten där det bedrivs forskning på biologiskt material och/eller traditionell kunskap som berör sådant material, produktgodkännande myndigheter, samlingsinnehavare av biologiskt material.

Bra att veta

Bestämmelserna i Nagoyaprotokollet samt EU ABS förordningen gäller för både kommersiella och icke-kommersiella forskare och /eller de som bedriver produktutveckling. Både forskare inom grundforskning och tillämpad forskning/produktutveckling på biologiskt material och/eller traditionell kunskap som rör det biologiska materialet ska följa dessa regler.

Så följer du EU ABS-förordningen

Nedan finns en steg-för-steg-guide som stöd för vad du behöver göra för att följa ABS-förordningen. Vägledningarna hittar du i menyn.

Vem berörs?

Här förklarar vi vilka som berörs av Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen.

Att använda ABS Clearing-House

Här hittar du information om hur du använder dig av ABS Clearing-House för att finna rätt information om ditt tillträdesland.

Deklarera tillbörlig aktsamhet

Information om att deklarera tillbörlig aktsamhet vid användning av genetiska resurser och/eller traditionell kunskap i EU:s digitala verktyg ”DECLARE”.

Att använda svenska resurser

Vägledning om vad du måste göra för att kunna använda genetiska resurser från Sverige.

Att använda traditionell kunskap

Vägledning om vad du behöver göra för att använda traditionell kunskap som rör genetiska resurser.

Att använda genetiska resurser från utlandet

Vägledning om vad du behöver göra i Sverige om du ska använda genetiska resurser som finns i annat land.

Att bevilja forskningsmedel och godkänna produkter

Vägledning om vad du bör informera användarna om i samband med tilldelning av offentliga eller privata forskningsmedel och vid det slutliga godkännandet av en produkt.

Att vara samlingsinnehavare av genetiska resurser

Vägledning om vad samlingsinnehavare, som exempelvis museer och botaniska trädgårdar, behöver tänka på.

Frågor och svar

Frågor och svar om Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen och användningen av genetiska resurser och tillhörande traditionell kunskap vid forskning och utveckling av produkter.

Filmer om genetiska resurser och Nagoyaprotokollet

Här finns filmer och webbinarier för dig som arbetar med tillämpning av Nagoyaprotokollet, ABS-förordningen och regler för användning av genetiska resurser vid forskning och produktutveckling.

Berörs jag?

Information och utbildning i fyra delar om Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen. Vi tar upp hur man vet om man berörs, vilka verktyg som finns att tillgå samt syftet med protokollet och EU ABS-förordningen.”

Nagoyaprotokollet – Berörs jag (youtube)

Mer information