Söksida

Din sökning gav 153 träffar

Visa

Sortera efter

Innehåll

Högfluorerade ämnen i miljön, PFAS

Är PFAS farligt och hur sprids det i miljön? Här kan du läsa om risker med PFAS och hur Naturvårdsverket arbetar för att minska spridningen av PFAS i miljön.
Granskad: ‎den ‎16‎ ‎februari‎ ‎2024
Brandmän släcker med skum
Innehåll

Nätverk för PFAS

Syftet med nätverket och dess möten är framför allt att dela kunskap och erfarenheter, men också att försöka hitta lösningar för att komma till rätta med problemen kring PFAS och förhindra framtida problem.
Granskad: ‎den ‎14‎ ‎december‎ ‎2023
Innehåll

PFAS-förorenade områden

Vägledning om inventering av PFAS-förorenade områden genomförs tillsammans med länsstyrelserna. Publicering kommer att ske löpande allteftersom arbetet fortskrider.
Granskad: ‎den ‎5‎ ‎december‎ ‎2023
Skylt som varnar för PFAS
Innehåll

Kunskap om PFAS i livsmedel och miljö

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att med stöd av Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk förbättra kunskapen om PFAS i livsmedel och miljö.
Granskad: ‎den ‎8‎ ‎augusti‎ ‎2023
Blad
Tillsynsvägledning

Tillsyn av PFAS-förorenade områden

Tillsynsmyndigheter bör arbeta strategiskt vid tillsyn av verksamheter som kan ställas till svars för en PFAS-förorening. Här lyfter vi viktiga aspekter att tänka på i arbetet med PFAS-förorenade områden.
Granskad: ‎den ‎26‎ ‎januari‎ ‎2024
Industriområden ovanifrån
Publikation

Högfluorerade ämnen (PFAS) och bekämpningsmedel

Granskad: ‎den ‎7‎ ‎maj‎ ‎2021
En blank sjö omgiven av skog.
Innehåll

Frågor och svar om PFAS och deponier

Här svarar Naturvårdsverket på flera av de vägledningsfrågor vi får om PFAS och deponier.
Granskad: ‎den ‎2‎ ‎oktober‎ ‎2023
Innehåll

Insamling av brandsläckningsskum förebygger att PFAS hamnar i miljön

Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under 2022–2023 samlat in 416 ton hälso- och miljöfarligt brandsläckningsskum från Sveriges räddningstjänster. Brandsläckningsskummet innehåller så kallade PFAS som är mycket farliga ämnen.
Granskad: ‎den ‎26‎ ‎januari‎ ‎2024
Illustration av brandbil
Innehåll

Stort antal potentiellt PFAS-förorenade områden i Sverige

2024-04-08 PRESSMEDDELANDE I Sverige finns närmare 90 000 identifierade områden där marken eller sedimenten är förorenade av miljögifter. En nyligen uppdaterad branschlista från Naturvårdsverket visar att många av dessa områden även kan vara förorenade av PFAS, som är mycket farliga ämnen.
Granskad: ‎den ‎8‎ ‎april‎ ‎2024
Blad