Publikation

Terrängkörning

Handbok med allmänna råd 2005:1

Om rapporten

Handbok med allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen

Behandlar körning i terräng med motordrivet fordon. Syftet med handboken är att ge vägledning för tillämpningen av terrängkörningslagstiftningen, men även annan allmän information om terrängkörning.

ISBN
978-91-620-0136-1
Utgiven
‎1‎/‎7‎/‎2005
Sidor
59
Omslag publikation