Publikationer

Här finns ett urval av Naturvårdsverkets rapporter, broschyrer, böcker och foldrar. Det är kostnadsfritt att ladda ner. Rapporter som inte finns på webbplatsen hittar du i Naturvårdsverkets öppna rapportarkiv DiVA på adressen http://naturvardsverket.diva-portal.org.

Publikationer per ämne

Hittar du inte publikationen du söker?

På webbplatsen publicerar vi aktuella publikationer. Om du inte hittar den publikation du söker kan du leta efter den i Naturvårdsverkets öppna rapportarkiv.

I fokus

    Årlig uppföljning

    Många insatser behövs för miljömålen

    Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2021 för att uppnå miljömålen. Hela samhället behöver öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030.

    Rapporten Miljömålen 2022
    Uggla sitter i ett träd. Miljömålen.