Påbyggnad om konsumtionens miljöpåverkan – PRINCE

Naturvårdsverket har beslutat om en påbyggnad på det tidigare PRINCE-programmet. Forskningsprogrammet PRINCE tog fram en datamodell och indikatorer för att beskriva miljö- och klimatpåverkan från svensk konsumtion.

Sedan slutrapporten från PRINCE presenterades 2019 har ytterligare vetenskapliga artiklar publicerats av projektets forskare. Resultaten beskriver luft- och klimatutsläpp, användning av mark, resurs- och vattenanvändning samt användning och utsläpp av kemikalier kopplade till konsumtion.

– Forskningsprogrammet har bland annat förbättrat modellen för de konsumtionsbaserade utsläppen som enligt den nya beräkningen ligger på nio ton växtgasutsläpp per person och år, säger Jonas Allerup, Klimatmålsenheten vid Naturvårdsverket.

Syftet med det ettåriga påbyggnadsprojektet är att kommunicera de samlade resultaten samt att reflektera över utrymmet för förbättringar när det gäller mätningar och indikatorer för konsumtion inom och utanför Sveriges gränser.

Projektet kommer att anordna en workshop och skriva en slutrapport på svenska respektive engelska.

Projektledare: Nils Brown, statistikmyndigheten SCB.

Finansiering

Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag, till stöd för arbetet med Sveriges miljömål. Påbyggnadsprojektet har beviljats 1 400 000 kronor.

Pågår

Oktober 2020 till mars 2022.

Fyra filmer om PRINCE (Youtube)

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Karin Hansen
Telefon: 010-698 13 28
karin.hansen@naturvardsverket.se