Publikation

Miljöpåverkan från svensk konsumtion – nya indikatorer för uppföljning

Makrill.

Om publikationen

Projektet ”Policy-Relevant Indicators for National Consumption and Environment” (PRINCE) har haft som syfte att analysera potentiell miljöpåverkan kopplad till svensk konsumtion, både i Sverige och utomlands, och att kvantifiera denna med indikatorer.

Med hjälp av en ny indikatormodell baserat på miljöekonomiska data, kallad PRINCE-modellen, har projektet uppskattat en lång rad utsläpp och resursanvändning kopplat till svensk konsumtion.

Rapporten visar vilka geografiska områden där miljöpåverkan från svensk konsumtion är störst och vilka produktkategorier som ger stort utslag i uppföljningen. Resultaten är något olika för olika typer av miljöpåverkan men studierna visar att produkter från byggsektorn, livsmedel och jordbruksprodukter, samt hushållens direkta utsläpp bland annat från fossila bränslen är kategorier med stor miljöpåverkan.

Miljöpåverkan kopplat till svensk konsumtion sker i många olika länder. Förutom i Sverige sker utsläppen bland annat i stora länder som Kina, Ryssland, Tyskland och USA men också i många andra länder som Sverige importerar ifrån.

Projektet ger också förslag på indikatorer för användningen av farliga kemiska produkter och utsläpp av vissa farliga ämnen, utsläpp av växthusgaser, samt miljöpåverkan från fiskkonsumtion. Därtill har projektet undersökt metoder för att fördjupa analysen av miljöpåverkan av vattenanvändning i produktionen genom att urskilja vilka områden som har särskilda problem med vattenbrist.

Forskningen har finansierats av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens verksamhet.

ISBN
978-91-620-6842-4
Utgiven
‎9‎/‎1‎/‎2018
Sidor
86
Författare
Nancy Steinbach, m.fl.
Omslag till 978-91-620-6842-4