NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:7) om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp

Med stöd av 47 § 1 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskriver Naturvårdsverket att verkets föreskrifter (NFS 2001:7) om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp ska upphöra att gälla den 1 juli 2025.

TitelGäller frånFulltext
NFS 2023:4 - Grundföreskrift

Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:7) om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp

Ersätter / upphäver
‎6‎/‎30‎/‎2025Ladda ner (592,96 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik