NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på att erbjuda en återanvändbar matlåda eller mugg

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om undantag från kraven i 17 och 18 §§ förordningen (2021:996) om engångsprodukter om att den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda ska erbjuda en möjlighet att få snabbmaten eller drycken serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda samt vidta effektiva åtgärder så att de återanvändbara muggarna och matlådorna samt deras lock roterar flera gånger. 

Bemyndigande

Övrigt

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2024 och upphör att gälla den 1 januari 2027.

Öppna föreskrifterna här

TitelGäller frånFulltext
NFS 2023:12 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på att erbjuda en återanvändbar matlåda eller mugg

‎12‎/‎31‎/‎2023Ladda ner (654,07 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik