NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter för Store Mosse nationalpark

Tillämpningsområde

Föreskrifterna talar om vad som är förbjudet respektive tillåtet i nationalparken.

Bemyndigande

4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) på riksdagens webbplats

TitelGäller frånFulltext
NFS 2015:8 - Grundföreskrift

Föreskrifter för Store Mosse nationalpark

Ersätter / upphäver
‎11‎/‎30‎/‎2015Ladda ner (491,14 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik