NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter för Kosterhavets nationalpark

Tillämpningsområde

Föreskrifterna reglerar vilka åtgärder som är tillåtna respektive förbjudna i nationalparken samt vad som gäller för allmänheten som vistas parken.

Ändringsföreskrifterna (NFS 2016:1) innebär att från och med den 1 juni 2016

  • upphör bilaga 2 till föreskrifterna för Kosterhavets nationalpark (NFS 2009:7) att gälla
  • gäller kartorna som följer som bilaga till ändringsföreskrifterna NFS 2016:1, som ny bilaga 2 till NFS 2009:7.

Bemyndigande

4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938)

Samt efter samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Tanums och Strömstads kommuner.

TitelGäller frånFulltext
NFS 2009:7 - Konsolidering

Naturvårdsverkets föreskrifter om Kosterhavets nationalpark, konsoliderad

‎5‎/‎11‎/‎2017Ladda ner (1,13 MB)
NFS 2016:1 - Ändring

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2009:7) för Kosterhavets nationalpark

‎5‎/‎31‎/‎2016Ladda ner (1,14 MB)
NFS 2009:7 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter för Kosterhavets nationalpark

‎8‎/‎31‎/‎2009Ladda ner (6,18 MB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik