NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser

  • Innehåller Allmänna råd (Upphävd: 2018-11-28)

Ersatt med vägledning

På grund av Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader har delar av det allmänna rådet blivit föråldrat. Naturvårdsverket har valt att ersätta det allmänna rådet med en vägledning.

Vägledning om flygplatser och flygplatsverksamhet

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader

TitelGäller frånFulltext
‎11‎/‎28‎/‎2018
NFS 2008:6 - Allmänna råd

Allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser

‎2‎/‎13‎/‎2008Ladda ner (247,71 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik