NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om lämnande av uppgifter med anledning av producentansvaret elektroniska produkter

  • (Upphävd: 2024-08-31)

Tillämpningsområde

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om rapportering enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

Övergångsbestämmelser

År 2009 ska rapporteringen enligt 7 § ske senast 31 mars och omfatta verksamhetsåren 2007 och 2008.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎8‎/‎31‎/‎2024
NFS 2008:14 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om lämnande av uppgifter med anledning av producentansvaret elektroniska produkter

Ersätter / upphäver
‎9‎/‎30‎/‎2008Ladda ner (245,45 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik