NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten

  • Innehåller Allmänna råd (Upphävd: 2016-06-01)

Ändrade eller nya regler finns hos Havs- och vattenmyndigheten

Expertansvaret för detta område finns på Havs- och vattenmyndigheten från och med 1 juli 2011. Eventuella ändringar eller nya föreskrifter och allmänna råd på området hittar du hos dem.  

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Innehåll

Dessa allmänna råd avser tillämpningen av vissa bestämmelser i miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på avloppsanordningar för behandling av hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar dimensionerade för upp till 25 personekvivalenter (pe).

TitelGäller frånFulltext
‎6‎/‎1‎/‎2016
NFS 2006:7 - Allmänna råd

Naturvårdsverkets allmänna råd [till 2 och 26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd] om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten

‎7‎/‎31‎/‎2006Ladda ner (60,26 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik