NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om jägarexamen

  • (Upphävd: 2015-12-31)

Tillämpningsområde

Föreskrifterna reglerar organisationen av jägarexamen, vilka som ska svara för provens genomförande, hur provledare ska förordnas och vilka krav som ställs på en sådan. Jägarexamens innehåll regleras, teoretiskt och praktiskt prov och rätt att avlägga omprov för den som underkänts. Även utformningen av intyg om genomgånget prov i jägarexamen regleras.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎12‎/‎31‎/‎2015
NFS 2005:4 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om jägarexamen

Ersätter / upphäver
‎4‎/‎30‎/‎2005Ladda ner (145,92 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik