NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Allmänna råd om buller från motorsportbanor

  • Innehåller Allmänna råd

Innehåll

Råden är avsedda att ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått om störning av buller från främst permanenta sport-, halkövnings- eller provningsbanor för motordrivna fordon.

Dessa allmänna råd ersätter allmänna råd (RR 1975:6), Riktlinjer för buller från motorsport- och bilprovningsbanor.

2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken

TitelGäller frånFulltext
NFS 2004:16 - Allmänna råd

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon [till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken]

‎12‎/‎9‎/‎2004Ladda ner (105,89 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik